dnes je 22.7.2024

Input:

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2023

28.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1 Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia.

A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia

Tvorba rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného nákladového účtu, ku ktorému záväzok prislúcha, nakoľko sa v účtovej osnove nenachádzajú osobitné nákladové účty pre tvorbu rezerv. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo nemá vlastný nákladový účet (napr. členské príspevky, reklamácia a záručné opravy a pod.), použijú sa účty 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo 568 – Ostatné náklady na finančnú činnosť. Týmto spôsobom sa tvoria rezervy na budúce

} ?>