dnes je 22.7.2024

Input:

Účtovanie poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021

11.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.23.1.2 Účtovanie poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021

Ing. Monika Ziškayová

Fakturácia nákladov spojených so zaslaním upomienky

Prevádzkovatelia, resp. dodávatelia služieb, si zvyčajne do svojich obchodných podmienok zapracovávajú ustanovenia vo veci nákladov spojených so zaslaním upomienky.

Povinnosť zasielania upomienky alebo upomienok nevyplýva zo zákona. Je to postup využívaný pri vymáhaní neuhradenej faktúry za účelom, aby v budúcnosti nemohol dlžník poprieť, že o dlhu nevedel, alebo že nemal faktúru.

Účtovanie náhrady nákladov na písomnú upomienku z dôvodu neuhradenia faktúry:

Účtovný prípad MD D 
Dodávateľská faktúra za dodané služby:
- suma za vykonané služby,
- fakturácia nákladov za upomienku.  
518, 343  321  

Iné sankcie pri omeškaní dlžníka

Podľa § 68 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

} ?>