dnes je 30.5.2023

Najnovšie

Náhrada pri použití vlastného auta pri pracovnej ceste má od júla opäť stúpnuťGarancia

30.5.2023, Zdroj: SITA

... Zamestnanec, ktorý pri pracovnej ceste použije vlastné auto, má mať od júla tohto roka nárok na vyššiu finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa. Pri využití vlastného auta má ísť o nárast zo súčasných 0,239 eura na 0,252 eura za každý kilometer jazdy. Zamestnanec, ktorý pri pracovnej ceste použije ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

POS terminály u daňových exekútorov fungujúGarancia

30.5.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa v snahe uľahčiť dlžníkom úhradu nedoplatku vybavila svojich daňových exekútorov POS terminálmi. Finančná správa v snahe uľahčiť dlžníkom úhradu nedoplatku vybavila svojich daňových exekútorov POS terminálmi. Občania tak rýchlejšie dokážu vyrovnať svoje podlžnosti. Podmienkou pre úhradu ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Za prácu v sobotu, nedeľu a v noci zarobia zamestnanci od júna viacGarancia

30.5.2023, Zdroj: SITA

... Za prácu v sobotu, nedeľu a v noci zarobia zamestnanci od júna viac. Príplatky za prácu v neštandardnom čase, ktoré sú v súčasnosti v Zákonníku práce stanovené pevnou sumou, sa totiž od začiatku júna opätovne naviažu na minimálnu mzdu. Za prácu v sobotu, nedeľu a v noci zarobia zamestnanci od júna ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia o používaní aplikácií v oblasti spotrebných daníGarancia

30.5.2023, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Informácia o používaní aplikácií v oblasti spotrebných daní - doplnenie a aktualizácia k 17.05.2023 Informácia o používaní aplikácií v oblasti spotrebných daní - doplnenie a aktualizácia k 17.05.2023 Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu ohľadom prístupu, práci a orientácie v používateľských ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia k Obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom ako subjektu podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja - aktuálne znenieGarancia

30.5.2023, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje súhrnnú informáciu k povinnostiam a podmienkam súvisiacich s Obchodníkom s vybraným minerálnym olejom v daňovom voľnom obehu. (doplnenie a aktualizácia k 17.05.2023) Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje súhrnnú informáciu k povinnostiam a podmienkam súvisiacich ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Podrobnosti k opatreniu č. 171/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravnéhoGarancia

29.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Stravné pre zamestnancov od 1. júna opäť vyššieGarancia

29.5.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Sumy stravného pre zamestnancov sa od 1. júna 2023 opäť zvýšia. Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýši o takmer 40 centov, konkrétne na 5,48 eur. Ministerstvo práce tým reaguje na rastúce ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Dočasnú PN budú lekári od júna povinne potvrdzovať elektronickyGarancia

29.5.2023, Zdroj: SITA

... Dočasnú pracovnú neschopnosť (PN) budú všetci lekári od začiatku júna už povinne vystavovať elektronicky. Dočasnú pracovnú neschopnosť (PN) budú všetci lekári od začiatku júna už povinne vystavovať elektronicky. Skončí sa tak ročné prechodné obdobie, počas ktorého bolo vystavovanie elektronických ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Dostať sa k predčasnému starobnému dôchodku bude od júla ťažšieGarancia

29.5.2023, Zdroj: SITA

... Dostať sa k predčasnému starobnému dôchodku bude od začiatku júla ťažšie. Od júla totiž stúpne minimálna suma predčasnej penzie, ktorú Sociálna poisťovňa môže priznať, a to z 375,10 eura na 430,30 eura. Dostať sa k predčasnému starobnému dôchodku bude od začiatku júla ťažšie. Od júla totiž stúpne ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojovGarancia

29.5.2023, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Informácia k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. (doplnenie a aktualizácia k 17.05.2023) Informácia k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Účtovanie poskytnutých dotácií na energie v roku 2023Garancia

19.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Parlament dňa 10. 11. 2022 schválil novelu zákona č.  71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorou sa možnosti štátnej podpory podnikov rozšírili o dotácie na vysoké ceny plynu a elektriny. Žiadosť ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2022Garancia

30.11.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 – Náklady budúcich období, 382 – Komplexné náklady budúcich období, 383 – Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2022Garancia

15.11.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚArchív

31.10.2018, Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov” v druhovom členení v stĺpci „ostatné výdavky”. Podľa § 9 zákona o dani z motorových ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie diaľničných známok v roku 2022Garancia

26.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Diaľničné známky - legislatíva Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Diaľničné známky na Slovensku majú už od roku 2016 elektronickú podobu. Rovnako tomu je aj v roku 2022. Základným legislatívnym predpisom v oblasti diaľničných ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

8.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Spôsob výpočtu daňového bonusu v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 7.6.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2023 - príklady z praxe

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 8.6.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
máj 2023
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 29.5.2023
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,52 PLN (-0,01)
1 EUR23,69 CZK (+0,05)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné