Daňový kalendár
júl 2016
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
1.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 29.7.2016
 1 USD1,11 EUR (+0,01)
 1 GBP0,84 EUR (+0,01)
 1 PLN4,36 EUR (-0)
 1 CZK27,05 EUR (+0,02)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník

 

 

Checklisty
Účtovné checklisty

 

Pripravované legislatívne zmeny

 EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva

 

Najnovšie

Účtovanie DPH v jednoduchom účtovníctveGarancia

29.7.2016, Ing. Júlia Kasalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Csc. Prof. Ing. Anna Baštincová Csc.; Ing. Peter Horniaček Účtovanie v jednoduchom účtovníctve upravujú Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré boli vydané formou opatrenia Ministerstva financií č. MF/27076/2007-74 zo dňa ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Hodnotové riadenie a manažérske účtovníctvoGarancia

29.7.2016, Ing. Oľga Poniščiaková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Pohlod Riadenie podnikov v súčasnosti vyžaduje veľkú flexibilitu. Subjekty pôsobiace v súčasnom podnikateľskom prostredí sa totiž nielen dynamicky vyvíjajú na základe poznaných príležitostí, no sú často ohrozované hrozbami ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Vzájomné započítanie pohľadávky v roku 2016Garancia

29.7.2016, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer
IB Grant Thornton Consulting Sme s. r. o. , ktorá prenajíma vozidlo na základe zmluvy o nájme, na dobu určitú 3 roky, po skončení prenájmu nedôjde k odkúpeniu vozidla nájomcom. Ide o luxusné vozidlo. Na konci roka sme nájomcovi zaslali ...
celý článok

Zmluva medzi vládou SR a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého zdanenia v roku 2016

29.7.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov SR bolo zverejnené oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí č. 211/2016 Z. z., ktorým ministerstvo oznamuje, že 25. mája 2015 bola v Kuala Lumpur podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a ...
celý článok

Účtovanie colného dlhu v roku 2016Garancia

28.7.2016, Bc. Eva Miháliková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Colný dlh predstavuje určitú povinnosť zaplatiť clo pri dovoze/vývoze, ktoré sa vzťahuje na konkrétny typ tovaru podľa platných colných predpisov. Colné poplatky sa platia pri preprave tovaru z územia mimo Európskej únie na miesto určenia, ktoré sa nachádza na ...
celý článok

Zmluva medzi EÚ a Monakom o výmene informácií na daňové účely v roku 2016

28.7.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predseda Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin), minister financií SR Peter Kažimír a Serge Telle, predseda vlády Monackého kniežatstva podpísali zmluvu medzi Európskou úniou a Monackým kniežatstvom o výmene informácií na ...
celý článok

Problematika denného vymeriavacieho základu a pravdepodobného vymeriavacieho základu pri určovaní výšky dávok nemocenského poistenia, a pri určení výšky náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca v roku 2016Garancia

27.7.2016, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika nemocenských dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou Prv, než si rozoberieme konkrétne faktory, ktoré ovplyvňujú výšku nemocenských dávok, dovolíme si podotknúť, že základnou podmienkou nároku na vyplatenie nemocenskej dávky je skutočnosť, že ...
celý článok

Zmena reálnej hodnoty majetku v roku 2016Garancia

27.7.2016, Ing. Daniela Krištofíková, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 130/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 1. 1. 2016 vypúšťa z § 25 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších ...
celý článok

Účtovanie nerozdeleného zisku v roku 2016Garancia

27.7.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hospodársky výsledok je ekonomická kategória, pričom z pohľadu účtovných predpisov je to pojem definovaný ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podnikateľského subjektu. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení doplnkov v ustanovení  § 2 ...
celý článok

Prístrešok pre fajčiarov a jeho daňová uznateľnosť v roku 2016Garancia

27.7.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymedzili sme priestor vo firme pre fajčiarov a zakúpili sme prístrešok, ktorý sme postavili v areáli našej firmy. Je obstaranie prístrešku pre fajčiarov daňovo uznaným nákladom? Povinnosť ochrany nefajčiarov vyplýva zamestnávateľovi z § 6 ...
celý článok
Najčítanejšie

Diaľničné známky v roku 2016 a ich účtovanieGarancia

4.6.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na úvod príspevku je vhodné pripomenúť, že počnúc rokom 2016 na Slovensku definitívne skončilo uplatňovanie „papierových“ diaľničných nálepiek. V roku 2016 už motoristi na diaľniciach využívajú elektronické diaľničné známky. Elektronizácia systému predaja ...
celý článok

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok

Novinky v zákone o účtovníctve od 1.1.2016Garancia

17.5.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) bol čiastočne novelizovaný zákonom č.130/2015 Z.z. už od 1.júla 2015. Niektoré ustanovenia spomínanej novely však nadobudnú účinnosť až 1.januárom 2016. Rozsah informácii vo ...
celý článok

Špecifiká účtovania zásob spôsobom A v sústave podvojného účtovníctvaGarancia

16.5.2016, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka, ktorá má v majetku kategóriu zásoby a nemá povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom si pri začatí účtovania zásob v sústave podvojného účtovníctva zvolí medzi spôsobom A a spôsobom B účtovania zásob, aký spôsob bude používať na celú ...
celý článok

Prenos daňovej povinnosti - uvádzanie údajov do KV a DPH tlačivaGarancia

25.3.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prišla nám faktúra od slovenského dodávateľa za montáž , demontáž klimatizácie - od 1. 1. 2016 § 69 ods.12 písm. j ) zákona - prenesenie daňovej povinnosti. Prosím Vás kam patri do KV a DPH takáto faktúra? Ja som to samozdanila a dala do riadku 9 a 10 DPH ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 186/2016 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb. s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (vyšlo dňa: 30.5.2016 v čiastke č. 46)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 194/2016 Z.z. vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: