Dodatočné priznanie
Dodatočné priznanie

 

Daňový kalendár
jún 2016
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.6.2016 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.6.2016 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.6.2016
 1 USD1,11 EUR (-0,03)
 1 GBP0,81 EUR (+0,05)
 1 PLN4,46 EUR (+0,1)
 1 CZK27,1 EUR (+0,05)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník

 

 

Checklisty
Účtovné checklisty

 

Pripravované legislatívne zmeny

 EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Osoby povinné platiť daňGarancia

24.6.2016, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Podľa § 69/1 Platiteľ , ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie platiteľa a dodáva v tuzemsku ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Transferové oceňovanie a SZČOGarancia

24.6.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kto je to závislá osoba? Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP): blízka osoba, ekonomicky alebo personálne prepojená osoba, alebo inak prepojená osoba. ...
celý článok

193 Opravné položky k polotovarom vlastnej výrobyGarancia

24.6.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účet   Účtovný prípad   MD   D   193   Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   701   193           Účet   Účtovný prípad   MD   D   193   Tvorba opravnej položky v dôsledku zníženia ocenenia polotovarov vlastnej výroby, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Národný program reforiem SR 2016Garancia

24.6.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na webovom sídle Ministerstva financií SR je uverejnený Národný program reforiem SR 2016, ktorý obsahuje opatrenia, ktoré vláda SR plánuje v najbližšom období realizovať. Materiál vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020. ...
celý článok

Komentár k ZP § 89 Pružný pracovný čas a pracovná cestaGarancia

23.6.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 89 Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.   K § 89: [ Pružný pracovný čas a pracovná cesta ] V § 89 sa ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Denný limit pokladničnej hotovostiGarancia

23.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
S platením v hotovosti sa aj v dnešnej dobe v niektorých oblastiach podnikateľskej činnosti stretávame často, aj keď mnohí zákazníci, resp. kupujúci, využívajú pri platení platobné karty. Pri platení hotovosti ide o zaplatenie za tovar, resp. ...
celý článok

Tuzemské samozdanenie tovarov a služiebGarancia

22.6.2016, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček ZDPH vo vymedzených prípadoch ukladá povinnosť platiť daň inej osobe, to znamená, že prenáša povinnosť platiť daň z dodávateľa tovaru alebo služby na nadobúdateľa, resp. príjemcu. Tzv. „samozdanenie“ sa uplatňuje ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Odpočet DPH z faktúry za ubytovanie v roku 2016Garancia

22.6.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma zamestnala príslušníka iného štátu (z Turecka) na pracovnú zmluvu. V pracovnej zmluve je dohodnuté, že mu bude platiť náklady na ubytovanie v meste, kde má zamestnávateľ sídlo. Môže si zamestnávateľ uplatniť odpočet DPH pri takejto faktúre za ubytovanie? ...
celý článok

Účtovanie výdaja zdravotníckych pomôcok v roku 2016Garancia

22.6.2016, Mgr. Tomáš Maršalek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaujímalo by nás, ako účtujeme výdaj zdravotníckej pomôcky na poukaz, keď do ERP prijmeme len poplatok 0,17 eura. Vystavenú faktúru do zdravotnej poisťovne, na základe ktorej požadujeme úhradu za ZP. Potrebujeme vedieť, kedy (alebo z akého dokladu - z ERP alebo ...
celý článok

192 Opravné položky k nedokončenej výrobeGarancia

22.6.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účet   Účtovný prípad   MD   D   192   Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   701   192           Účet   Účtovný prípad   MD   D   192   Tvorba opravnej položky v dôsledku zníženia ocenenia nedokončenej výroby, ktoré ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Prenos daňovej povinnosti - uvádzanie údajov do KV a DPH tlačivaGarancia

25.3.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prišla nám faktúra od slovenského dodávateľa za montáž , demontáž klimatizácie - od 1. 1. 2016 § 69 ods.12 písm. j ) zákona - prenesenie daňovej povinnosti. Prosím Vás kam patri do KV a DPH takáto faktúra? Ja som to samozdanila a dala do riadku 9 a 10 DPH ...
celý článok

Účtovanie colného dlhu v roku 2015Archív

24.1.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
celý článok

Diaľničné známky v roku 2016 a ich účtovanieGarancia

4.6.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na úvod príspevku je vhodné pripomenúť, že počnúc rokom 2016 na Slovensku definitívne skončilo uplatňovanie „papierových“ diaľničných nálepiek. V roku 2016 už motoristi na diaľniciach využívajú elektronické diaľničné známky. Elektronizácia systému predaja ...
celý článok

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Novinky v zákone o účtovníctve od 1.1.2016Garancia

17.5.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) bol čiastočne novelizovaný zákonom č.130/2015 Z.z. už od 1.júla 2015. Niektoré ustanovenia spomínanej novely však nadobudnú účinnosť až 1.januárom 2016. Rozsah informácii vo ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 117/2016 Z.z. novela vyhl. č. 169/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2016 v čiastke č. 22)
  • 121/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 141/2016 Z.z. novela vyhl. č. 74/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2016 v čiastke č. 30)
  • 143/2016 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 144/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 163/2016 Z.z. ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 174/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.5.2016 v čiastke č. 41)
  • 181/2016 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: