NOVINKA
Vybrané aspekty transferového oceňovania

 

Daňový kalendár
jún 2017
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.6.2017 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Informácia k výmazu …
Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo v mesiaci Jún na svojej webovej stránke Informáciu k výmazu dokumentov zverejnených v RÚZ.
Vplyv zmeny výšky životného …
Výška daňového bonusu sa odvíja od sumy životného minima. Doteraz platné životné minimum predstavovalo sumu 198,09 € mesačne. Daňový bonus na rok 2017 tak bol 21,41 € na mesiac, t.j. 256,92 € za rok.
Jednostranný zápočet v roku 2017
Započítanie pohľadávok a záväzkov je upravené v § 580 a § 581 Občianskeho Zákonníka. Podmienkou je, že musí ísť o pohľadávky rovnakého druhu, teda aby mali plnenie rovnakého druhu, napr. peňažné.
EFRAG zriadila dve nové …
Na svojom marcovom zasadnutí schválila Skupina technických znalcov EFRAG (EFRAG Technical Expert Group - EFRAG TEG) zriadenie novej EFRAG akademickej skupiny (ERFAG Academic Panel) a EFRAG akademickej siete (EFRAG Academic Network), s cieľom reagovať na rastúci význam výskumnej činnosti a taktiež posilniť vzťahy s verejnosťou.
Top témy
Transferové oceňovanie vychádza z princípu tzv. nezávislého vzťahu a môžeme ho definovať ako postup stanovenia cien kontrolovaných transakcií uskutočňovaných závislými osobami tak, aby boli rovnaké, resp. podobné cenám v transakciách medzi nezávislými osobami.
Spoločnosť Google pomocou svojho reklamného systému Google AdWords poskytuje platené reklamné služby svojim zákazníkom.
Správe poplatky sa platia za úkony a konania správnych orgánov, na ktoré bol podaný podnet poplatníkom, a to v sume určenej v príslušnej položke sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 tohto zákona. Osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane.
Najnovšie
27
jún
Miestne dane
Ing. Antónia Parajková; Ing. Ján Mintál Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „poplatok") sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ...
26
jún
Komentár k ZP § 135 …
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. § 135 Priemerný zárobok zamestnanca za rozhodujúce obdobie, ktoré predchádza dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa zistí z hrubej mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z času odpracovaného ...
23
jún
Daň za vjazd a zotrvanie …
Ing. Zuzana Debnárová; Ing. Peter Horniaček Právne predpisy a súvisiace predpisy Pravidlá a režim miestnych daní upravujú rovnaké právne predpisy ako sú uvedené v časti  1. Daň za užívanie verejného priestranstva. Predmet dane Predmetom dane je vjazd a ...
23
jún
Daň za jadrové zariadenia - …
Ing. Zuzana Debnárová; Ing. Peter Horniaček Právne predpisy a súvisiace predpisy Pravidlá a režim miestnych daní upravujú rovnaké právne predpisy, ako sú uvedené v časti  1. Daň za užívanie verejného priestranstva. Predmet dane Predmetom dane je umiestnenie ...
22
jún
Záväzky po splatnosti, na …
Ing. Ivana Glazelová Otázka: Spoločnosť A poskytla v roku 2015 úročenú pôžičku spoločnosti B. Medzi spoločnosťami je závislí vzťah podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov. Spoločnosť B z dôvodu finančnej situácie, nakoľko uskutočňuje rozsiahle projekty, ...
21
jún
Komentár k ZP § 134 …
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 (1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
21
jún
Účet 379 - Iné záväzky
Ing. Monika Ziškayová Podľa ustanovenia §55 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa ...
21
jún
Informácia k výmazu …
Ing. Ivana Glazelová Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo v mesiaci Jún na svojej webovej stránke Informáciu k výmazu dokumentov zverejnených v RÚZ. Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo v mesiaci Jún na svojej ...
20
jún
Daň za nevýherné hracie …
Ing. Peter Horniaček Právne predpisy a súvisiace predpisy Pravidlá a režim miestnych daní upravujú rovnaké právne predpisy ako sú uvedené v časti  1. Daň za užívanie verejného priestranstva. Predmet dane Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
Účtovanie colného dlhu v roku 2015
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
Smernica o zásadách a …
Ing. Mária Vépyová PhD. Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah platnosti       ...
Zaúčtovanie došlej faktúry …
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: