PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Daňový kalendár
september 2016
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín

 

On-line rozhovor
Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.9.2016
 1 USD1,12 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (-0,01)
 1 CZK27,03 EUR (+0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník

 

 

Checklisty
Účtovné checklisty

 

Pripravované legislatívne zmeny

 EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Zdaňovanie licenčných poplatkov, úrokov a dividend v roku 2016Garancia

28.9.2016, Ing. Daniela Krištofíková, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaňovanie licenčných poplatkov Podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela. Príjem z použitia diela je tzv. pasívnym príjmom a zaraďujeme ho pod § 6 ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Komentár k ZP § 99 EvidenciaGarancia

28.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 99 Evidencia Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Náklady na reprezentáciu 2016

28.9.2016, Mgr. Tomáš Maršalek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náklady na reprezentáciu predstavujú bežnú súčasť nákladov vynaložených v rámci obchodnej činnosti väčšiny podnikateľských subjektov. Pod výrazom náklady (výdavky) na reprezentáciu môžeme rozumieť najmä výdavky vynaložené na účely pohostenia, ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Nová publikácia spoločnosti Deloitte „E-learningové moduly k IFRS 16“

27.9.2016, Ing. Alena Palušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V septembri 2016 spoločnosť Deloitte vydala dva e-learningové moduly k štandardu IFRS 16 Lízingy (základný a pokročilý) v anglickom jazyku, ako súčasť svojho vzdelávacieho portálu pre štandardy IFRS. V septembri 2016 spoločnosť Deloitte ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Daňovo uznané rezervy v rámci daňovej optimalizácie v roku 2016Garancia

26.9.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prvej časti zo série príspevkov na tému daňovej optimalizácie sme si priblížili pravidlá odpočtu daňovej straty platné pre zdaňovacie obdobie 2016. V tejto časti si priblížime ďalší z nástrojov daňovej optimalizácie, ktorý ponúka zákon č. 595/2003 Z. z. o  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Nedaňové výdavky - Pokuty ukladané správcom daneGarancia

26.9.2016, Ing. Antónia Parajková, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Antónia Parajková; Ing. Alena Zábojová Sankcie za nedodržiavanie všeobecných povinností v daňovej oblasti, ktoré ukladá správca dane, sú uvedené v daňovom poriadku v piatej časti zákona - Zodpovednosť za porušovanie povinností,  v ustanoveniach: v  § 154  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Konateľ a spoločník - osobitosti ich postavenia z pohľadu poskytovania cestovných náhradGarancia

26.9.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ľuboslava Minková; Ing. Ľuboslava Minková Problematiku poskytovania cestovných náhrad spoločníkov a konateľov s. r. o. upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCN“).
celý článok
ZámokPrístupné pre: Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Kritériá posudzovania daňovej uznateľnosti manka a škody podľa zákova o dani z príjmovGarancia

26.9.2016, Ing. Zdenka Kováčová, Ing Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zdenka Kováčová; Ing Peter Horniaček Na účely posudzovania daňových výdavkov v zásade platí, že manká a škody sú podľa  § 21 ods. 2 písm. e) ZDP nedaňovým výdavkom, a to vo výške presahujúcej prijaté náhrady. Takýto postup vyplýva z nasledovných ustanovení ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Čo spraviť ak zabudnete PIN kód

26.9.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikatelia, ktorí používajú virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“) vedia, že cez mobil, tablet alebo iné mobilné zariadenie sa do príslušnej mobilnej aplikácie sa možno prihlásiť aj pomocou PIN kódu alebo odtlačkom ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Určenie osoby povinnej platiť DPH v roku 2016Garancia

25.9.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenský platiteľ DPH zakúpil tovar cez internetový obchod dodávateľa z Francúzska, ktorý má pridelené slovenské IČ DPH. Prevádzkovateľ obchodu je na území Slovenska - t.j. tovar bol dodaný zo skladu v SR. Dodávateľ nám tovar fakturoval so slovenskou DPH a pri ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Najčítanejšie

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Kapitalizácia pohľadávky - príkladArchív

12.8.2011, Ing. Viera Kaletová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kapitalizácia pohľadávky je pojem, ktorým označujeme proces premeny pohľadávky na kapitálovú účasť v obchodnej spoločnosti, t. j. proces, v ktorom je pohľadávka veriteľa premenená na kapitálovú účasť na majetku dlžníka. Kapitalizácia záväzkov je proces premeny ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie colného dlhu v roku 2015Archív

24.1.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefónArchív

1.4.2014, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

20.10.2015, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah platnosti       ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 253/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: