Daňový kalendár
február 2016
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
 
Najbližšia daňová povinnosť
10.2.2016 - Daň zo závislej činnosti
On-line rozhovor
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
10.2.2016 - Daň zo závislej činnosti
Kurzy mien 9.2.2016
 1 USD1,11 EUR (-0,01)
 1 GBP0,77 EUR (+0,01)
 1 PLN4,44 EUR (+0,03)
 1 CZK27,06 EUR (+0,03)
viac
Sadzby NBS
Platné od 10. 9. 2014
Jednodňové refinančné operácie 0,30 %
Hlavné refinančné operácie 0,05 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,00 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník
Checklisty
Účtovné checklisty
Pripravované legislatívne zmeny


EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Platenie preddavkov na daň z príjmov z prenájmu a predaja nehnuteľnostiGarancia

9.2.2016, Ing. Ida Gelatová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platenie preddavkov na daň fyzickej osoby (ďalej len „preddavky“), ich výšku a splatnosť upravuje § 34 ZDP . Preddavky platí daňovník v priebehu preddavkového obdobia a po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky zaplatené na toto zdaňovacie ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Zamestnávatelia, elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia vyhotovujte osobitne za každý pracovný vzťah

9.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú tým zamestnávateľom, ktorí už v súčasnosti využívajú možnosť zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky. Ide o to, že v prípade využívania tejto možnosti je potrebné ...
celý článok

Zdanenie príjmu z predaja nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkovGarancia

8.2.2016, Ing. Ida Gelatová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, ak nie sú splnené podmienky oslobodenia príjmu z prevodu nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) ZDP, § 9 ods. 1 písm. d) a e) ZDP a príjem z predaja nehnuteľnosti nie je príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi pri dohodáchGarancia

8.2.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme zamestnanca, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti a vykonával prácu počas sviatku. Môžeme pracovníkovi vyplatiť príplatok za prácu vo sviatok podľa § 122 ZP alebo sa toto mzdové zvýhodnenie nevzťahuje na dohody? Môžeme vyplatiť pracovníkovi, ktorý ...
celý článok

Sponzorstvo v športe z pohľadu zákona o dani z príjmov a DPH v roku 2016Garancia

8.2.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akým spôsobom sa prejaví sponzorský dar z daňového hľadiska a z hľadiska DPH u poskytovateľa sponzorského daru a u prijímateľa sponzorského daru? Z Vášho zadania nie je zrejmé, či je predmetom otázky dar alebo sponzorské na základe zmluvy o  ...
celý článok

Správne uvedenie základu dane podľa § 25 zákona o DPH v roku 2016Garancia

8.2.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z § 25 ods. 3) zákona o DPH mi nie je jasné, v ktorom zdaňovacom období sa uvedie rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou? V jednej vete sa píšu dva rôzne fakty: 1) za zdaňovacie obdobie, v ...
celý článok

Účtovanie „inovačného vouchera“ v podvojnom účtovníctve v roku 2015Garancia

8.2.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme spoločnosť s. r. o. 6. 7. 2015 sme dostali verejný prísľub od MHSR na preplatenie investičného vouchera pre riešiteľa projektu „Aplikácia procesného riadenia v lekárstve“. Celý projekt stál 5 490,- EUR. Hodnota vouchera bola 5 000,- EUR. Náš záväzok je 490,- ...
celý článok

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH a poučenie na jeho vyplnenie

8.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi r. 2016 (príspevok č. 3) bolo zverejnené OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republikyz 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „nový vzor ...
celý článok

Vyčerpanie dovolenky počas materskej v roku 2015Garancia

6.2.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som Vás poprosiť o radu v prípade dovolenky za obdobie predošlých rokov, ktorá vznikla v čase čerpania materskej dovolenky zamestnankyne. Keď nastúpila na MD, zostala jej dovolenka z predošlého obdobia, nemohla ju vyčerpať kvôli nástupu na MD. Po ...
celý článok

Zdanenie nepeňažného príjmu zamestnanca v roku 2016Garancia

6.2.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výklad MF SR k uplatňovaniu § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov hovorí, že ak zamestnávateľ použitie majetku na súkromné účely zamestnancom tomuto zamestnancovi zdaní ako nepeňažný príjem v súlade s § 5 ZDP alebo dá použitie majetku aj na súkromné ...
celý článok
Najčítanejšie

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Účtovanie colného dlhu v roku 2015Archív

24.1.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
celý článok

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok

Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014Archív

21.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je prenajímateľ povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené ...
celý článok

Účtovanie prijatého dobropisu v roku 2015 v podvojnom účtovníctveArchív

21.5.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 61/2016 Z.z. o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 62/2016 Z.z. o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 63/2016 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 64/2016 Z.z. novela op. č. 651/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 65/2016 Z.z. novela op. č. 652/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 66/2016 Z.z. novela op. č. 25/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 67/2016 Z.z. o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 68/2016 Z.z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 72/2016 Z.z. novela op. 224/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 13.1.2016 v čiastke č. 8)
  • 73/2016 Z.z. o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach (vyšlo dňa: 13.1.2016 v čiastke č. 8)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: