O UAD
O UAD

 

Darček mesiaca
Pravidelne každý mesiac odborný darček pre Vás!
Prerušenie daňového odpisovania od A po Z

 

Daňový kalendár
február 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.2.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.2.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.2.2017
 1 USD1,06 EUR (+0,01)
 1 GBP0,85 EUR (+0,01)
 1 PLN4,31 EUR (+0,01)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník

 

 

Checklisty
Účtovné checklisty

 

Pripravované legislatívne zmeny

 EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Facebook

 

Najnovšie

Prenesenie smerníc a osobitných predpisov EÚ do ZZPGarancia

26.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Od 1.10.2013 sa do ZZP preniesli ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9.3.2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti /ďalej len  „smernica" / a  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zdravotné poistenie podľa medzinárodných zmlúv a predpisov EÚGarancia

25.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Poistenci, ktorým vzniká verejné zdravotné poistenie na základe medzinárodných zmlúv, ktoré SR uzavrela Podľa  § 3 ods. 4   ZZP platí, že povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vznik a zánik verejného zdravotného poisteniaGarancia

24.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Vznik verejného zdravotného poistenia Podľa  § 15 ods. 1   ZZP povinnosť platiť poistné vzniká: a. dňom vzniku verejného zdravotného poistenia ( § 4   ZZP ), b. dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Informácia k účtovaniu časového rozlíšenia

24.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vo februári 2017 zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu k účtovaniu časového rozlíšenia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vo februári 2017 zverejnilo na svojej webovej stránke ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia, druhy zdravotného poistenia, jeho vznik a zánikGarancia

23.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia S osobným rozsahom verejného zdravotného poistenia úzko súvisia právne skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Štandard IFRS 9 bol prijatý EÚ

23.2.2017, Ing. Alena Palušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Európska únia vo svojom Úradnom vestníku zverejnila Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/2067 z 22. novembra 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Asignácia dane právnickými osobami

23.2.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník - právnická osoba, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016 v prípade, ak: Daňovník - právnická osoba, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016 v prípade, ak: - neposkytol finančné ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

SamoplatiteľGarancia

22.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Ide o  samoplatiteľov , o tzv. dobrovoľne nezamestnané osoby. Dobrovoľne nezamestnaná osoba na účely ZZP je osoba, ktorá nie je sociálne odkázaná, nie je zamestnaná ani nevykonáva činnosť SZČO. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prihláška na verejné zdravotné poistenieGarancia

22.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Podanie prihlášky Podanie prihlášky na verejné zdravotné poistenie je základnou povinnosťou poistenca verejného zdravotného poistenia. Podaním prihlášky v zdravotnej poisťovni a jej potvrdením vzniká ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Odstránenie nedostatkov daňového priznania v roku 2017

22.2.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov priniesla viacero zmien, medzi ktoré môžeme zaradiť aj zmenu v § 17 - „Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2017Garancia

28.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. januára 2017 nadobúdajú účinnosť odseky 9 až 15 doplnené v § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o účtovníctve"), ktorých znenie rozširuje obsah výročnej správy subjektov verejného ...
celý článok

Žiadosť o odsúhlasenie koeficientu DPH - vzorGarancia

17.10.2016, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Zuzana Hrušovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Božena Ninčáková; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia; Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Názov a adresa firmu   IČO:   IČ DPH:       Daňový úrad               Vaša značka   Naša značka   Vybavuje   Kontakt   Dátum a miesto       ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2014

Transferové oceňovanie - smernicaGarancia

17.10.2016, Ing. Alica Fisterová, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alica Fisterová; Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Skrátená dokumentácia podľa článku 3 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 Základná dokumentácia podľa článku 4 Usmernenia Ministerstva financií ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefónArchív

1.4.2014, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia v roku 2016Archív

3.2.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 10/2017 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 25.1.2017 v čiastke č. 6)
  • 15/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)
  • 25/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 28/2017 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 39/2017 Z.z. novela zák. č. 308/1991 Zb. (vyšlo dňa: 24.2.2017 v čiastke č. 20)

Anotácie právnych predpisov

SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
5.6.2017 - 30.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu!
17.5.2017 - 19.5.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
28.2.2017, Žilina
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
26.4.2017 - 28.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Certifikát IFRS EXPERT
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
1.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu!
22.5.2017 - 23.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
20.3.2017 - 22.3.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
19.4.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
2.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: