NOVINKA
Obstaranie motorových vozidiel formou lízingu v roku 2018

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
február 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018.
Elektronická komunikácia od 1. 1. ...
Od 1. 1. 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. 7. 2018 aj na všetky fyzické osoby (podnikateľov).
Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018
Schválené znenie zákona zo 7. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
Zmeny v zákone o účtovníctve ...
V polovici novembra 2017 sa zverejnením v Zbierke zákonov SR stala platnou novela zákona o účtovníctve č. 275/2017. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. januáru 2018
Top témy
Podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy k poslednému dňu účtovného obdobia.
Ustanovenie § 23a ods. 1 zákona o účtovníctve upravuje ukladanie týchto dokumentov v elektronickej alebo v listinnej podobe.
Novelou daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 sa v zákone č. 563/2009 Z. z. v § 14 ods. 1 písm. a) a písm. d.) doplnili ustanovenia o ďalšie osoby na elektronickú komunikáciu.
Vzhľadom na doplnenie ustanovení § 72, § 74 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2018, Finančné riaditeľstvo SR vydáva aktualizovaný metodický pokyn k fakturácii podľa zákona o DPH.
Najnovšie
21
feb
Dovoz a vývoz zboží, služby přímo vázané na dovoz a vývoz ...
Dovoz a vývoz tovaru, služby priamo viazané na dovoz a vývoz tovaru, poskytnutie služby do tretej krajiny Dovozom a vývozom tovaru sa rozumie situácia, keď tovar buď vstupuje z tretej krajiny na území Európskej únie, alebo naopak vystupuje z územia Európskej ...
21
feb
Rekonstrukce domu
Rekonštrukcia domu Spoločnosť s ro, platca DPH, v rámci svojej ekonomickej činnosti zaobstarala v roku 2014 starší bytový dom, ktorý na základe stavebného povolenia na zmenu užívania stavby - 100% na nebytové priestory - v období 2015-2017 rekonštruuje. Počas ...
21
feb
Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. ...
Ing. Ivana Glazelová Podľa § 68 Obchodného zákonníka spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra a jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. 1. Zatriedenie účtovných jednotiek ...
20
feb
Poskytování přeshraničních služeb
Poskytovanie cezhraničných služieb Pri poskytovaní cezhraničných služieb je vždy najdôležitejšia vyhodnotiť miesto plnenia danej služby. Pri určení miesta plnenia hrá úlohu skutočnosť, o aký typ služby sa jedná, a ďalej, aké osobe je daná služba poskytnutá ( ...
20
feb
Nákup a prodej zboží v Polsku
Nákup a predaj tovaru v Poľsku Český platcu DPH s českým DIČ uskutoční obchod v Poľsku medzi dvoma poľskými firmami. Od jedného platcu DPH, poľskej firmy, nakúpi tovar a inému platcovi DPH, tiež poľská firma, predá. Tovar neopustí krajinu Poľsko. Ako táto ...
20
feb
Zdanenie pri odchode (exit tax) od ...
Ing. Peter Horniaček Od 1. 1. 2018 obsahuje zákon o dani z príjmov v § 17f nový inštitút zdanenia, tzv. zdanenie pri odchode (exit tax). Cieľom tohto nového inštitútu je zdaniť hodnotu vytvorenú na našom území v prípade presunu majetku do iného štátu. Od 1. ...
19
feb
Opravy základu daně a výše daně, ...
Opravy základu dane a výšky dane, opravy výška dane u pohľadávok za dlžníkov v insolvenčnom řízeníOprava základu dane a oprava výšky dane § 42, § 45 a § 74 CIVA K oprave základu dane a výška dane dochádza väčšinou v prípade nejakej zmeny po dni uskutočnenia ...
19
feb
Náklady na ochrannú známku z ...
Ing. Ivana Galzelová Ako spadajú ochranné známky pod ustanovenie paragrafu 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov. Ide o náklady na podanie prihlášky ochrannej známky, náklady na obnovu ochrannej známky vrátane mesačných servisných poplatkov (vedenie prihlášky v ...
19
feb
Dlouhodobý majetek vytvořený ...
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou Možno v prípade niekoľkoročnej výstavby nehnuteľnosti, kde súčasťou obstaranie sú čiastkové subdodávky: 1) od jednotlivých rôznych dodávateľov za spracovanie projektu, geologický prieskum, vytýčenie pozemku, ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
Účtovanie prijatého dobropisu v ...
Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ...
Daňovo uznané rezervy v roku 2016
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v § 19 ods. 3 písm. f) stanovuje, že do daňových výdavkov je možné uplatniť len tvorbu rezerv presne špecifikovaných v § 20 ZDP (tzv. zákonné rezervy). Zákonnými, t. j. ...
Účtovanie colného dlhu v roku 2015
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: