Daňový kalendár
november 2015
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2015 - Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2015 - Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.11.2015
 1 USD1,06 EUR (-0)
 1 GBP0,7 EUR (+0,01)
 1 PLN4,24 EUR (-0)
 1 CZK27,03 EUR (-0)
viac
Sadzby NBS
Platné od 10. 9. 2014
Jednodňové refinančné operácie 0,30 %
Hlavné refinančné operácie 0,05 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,00 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník
Checklisty
Účtovné checklisty
Pripravované legislatívne zmeny


EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Účtovanie prevádzkovania ubytovne v roku 2015Garancia

24.11.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poprosila by som odpoveď na otázku týkajúcu sa prevádzkovania ubytovne. Aké predkontácie mám použiť pre zaúčtovanie: 1, vydaná faktúra alebo zjednod. daň doklad na DAŇ Z UBYTOVANIA ...predkontácie? 2, uhradená/odvedená daň z ubytovania mestu ...predkontácie? ...
celý článok

Užívanie majetku a dodanie služby na nepodnikateľský účel a režim DPHGarancia

24.11.2015, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 ZDPH sa užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa a pri ktorého kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, na iný účel ako na ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeruGarancia

24.11.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

NR SR schválila nový zákon o verejnom obstarávaníGarancia

24.11.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 18. novembra 2015 nový zákon o verejnom obstarávaní. Zákon preberá tri nové európske smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014. Hlavnými cieľmi nových smerníc sú podľa Úradu pre verejné obstarávanie ( ...
celý článok

Ako postupovať pri odmietnutí podpísania dovolenky zamestnancovi v roku 2015Garancia

23.11.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak mi zamestnávateľ odmietne podpísať dovolenku, ako môžem ďalej postupovať? Prípadne ako zákon upravuje čerpanie tzv. náhradného voľna? Podľa § 111 Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ s prihliadnutím na úlohy zamestnávateľa a na ...
celý článok

Vykázanie faktúry slovenskou firmou za opravu vozidla používaného na podnikanie aj na súkromné účely v kontrolnom výkaze DPH v roku 2015Garancia

23.11.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť, platiteľ DPH, má v evidencii majetku vozidlo, ktoré využíva na podnikanie aj na súkromné účely v pomere 80 : 20. V septembri obdržala od českej firmy faktúru za opravu tohto vozidla. Česká firma, platiteľ DPH v ČR, fakturovala túto opravu bez DPH. ...
celý článok

Dodanie tovaru na nepodnikateľský účel a režim DPHGarancia

23.11.2015, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček Z ustanovenia § 8 ods. 3 ZDPH okrem iných skutočností vyplýva, že ak platiteľ dodá tovar na iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Parlament schválil zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016Garancia

23.11.2015, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 7. 2016 budú môcť byť právnické osoby trestne stíhané za približne 50 trestných činov. Ide o okruh trestných činov, k prijatiu ktorého nás vyzývajú medzinárodné organizácie a zaväzujú viaceré dohovory. Parlament totiž dňa 13.11 schválil návrh zákona o ...
celý článok

Povinnosť vedenia dokumentácie o transferovom oceňovaní v roku 2015Garancia

22.11.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme spoločnosť, ktorá je vlastnená materskou spoločnosťou vo Fínsku. Tá nám poskytuje služby, najmä administratívnu podporu, podporu predaja a výroby. Naša spoločnosť materskej spoločnosti neposkytuje žiadne služby ani nepredáva tovary. Od sesterského závodu, t. ...
celý článok

Účtovanie prijatej dividendy v roku 2015Garancia

22.11.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť a. s. je akcionárom inej a. s. Majú nám byť vyplatené dividendy z roku 2014. Prosím Vás o radu ako správne zaúčtovať prijatú dividendu? Uvedený problém je potrebné riešiť v kontexte s ustanovením § 80 ods.5 Postupov účtovania pre ...
celý článok
Najčítanejšie

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014Garancia

27.10.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Počas noci a dní pracovného pokoja nevieme zamestnancom zabezpečiť stravovanie. V súčasnosti zamestnancom poskytujeme stravné poukážky v hodnote 3 eurá, kde zamestnanci si preplácajú 1 euro. Chceli by sme však zmeniť tento systém na vyplácanie stravného v ...
celý článok

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníArchív

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ...
celý článok

Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefónArchív

1.4.2014, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim (vyšlo dňa: 29.10.2015 v čiastke č. 80)
  • 283/2015 Z.z. ustanovuje pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016 (vyšlo dňa: 29.10.2015 v čiastke č. 80)
  • 289/2015 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 3.11.2015 v čiastke č. 82)
  • 292/2015 Z.z. novela nar. vl. č. 268/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 6.11.2015 v čiastke č. 84)
  • 295/2015 Z.z. novela vyhl. č. 528/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 6.11.2015 v čiastke č. 84)
  • 296/2015 Z.z. novela op. č. 592/2005 Z.z. (vyšlo dňa: 6.11.2015 v čiastke č. 84)
  • 297/2015 Z.z. novela op. č. 607/2005 Z.z. (vyšlo dňa: 6.11.2015 v čiastke č. 84)
  • 303/2015 Z.z. novela op. č. 237/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 11.11.2015 v čiastke č. 85)
  • 304/2015 Z.z. ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (vyšlo dňa: 11.11.2015 v čiastke č. 85)
  • 305/2015 Z.z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim (vyšlo dňa: 11.11.2015 v čiastke č. 85)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: