O UAD
O UAD

 

Darček mesiaca
Pravidelne každý mesiac odborný darček pre Vás!
Prerušenie daňového odpisovania od A po Z

 

Daňový kalendár
marec 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.3.2017
 1 USD1,08 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,28 EUR (+0,02)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník

 

 

Checklisty
Účtovné checklisty

 

Pripravované legislatívne zmeny

 EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Facebook

 

Najnovšie

Úroky z pôžičky ako daňový náklad v roku 2016

24.3.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úroky predstavujú odplatu za to, že veriteľ poskytol dlžníkovi finančné prostriedky na základe úverovej zmluvy. Dlžník - podnikateľ je povinný platiť úroky v dojednanej výške v prípade pôžičiek. Výška úroku je v úverovej zmluve ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní

24.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V marci 2017 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. V marci 2017 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Úplné znenie a preklad Medzinárodných štandardov finančného vykazovania

23.3.2017, Ing. Alena Palušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jediný komplexný preklad a vydanie medzinárodných štandardov finančného vykazovania v slovenskom jazyku zabezpečila Slovenská komora audítorov (SKAU) v roku 2009. Úplné slovenské znenie medzinárodných štandardov finančného vykazovania, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie stravných lístkov

23.3.2017, Bc. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výdavky na stravovanie zamestnancov je pre zamestnávateľov upravené v 2 základných právnych normách. Výdavky na stravovanie zamestnancov je pre zamestnávateľov upravené v 2 základných právnych normách: z. NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie preplatku RZZP v podvojnom účtovníctve v roku 2016

22.3.2017, Bc. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je upravené v § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení („ďalej len zákona o ZP“) a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Daňové priznania na obecných úradoch

22.3.2017, Zdroj: Finančná správa SR
Na podanie daňového priznania a zaplatenie daní ostáva posledných 10 dní. Ak nestíhate ísť priamo na daňový úrad, môžete využiť niektoré z nasledujúcich miest. Na podanie daňového priznania a zaplatenie daní ostáva posledných 10 dní. Ak nestíhate ísť priamo na ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Informácia k triedeniu účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií od 1. 1. 2016 a od 1. 1. 2017

22.3.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo dňa 14. 3. 2017 na svojej webovej stránke Informáciu k triedeniu účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií od 1. 1. 2016 a od 1. 1. 2017. Finančné riaditeľstvo SR, Centrum ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Návrh smernice Rady - dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti z predávajúceho na kupujúceho vo vzťahu k tuzemským dodávkam tovarov a služieb nad určitú hodnotu

21.3.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vyradenie darovaním a bezodplatným odovzdanímGarancia

20.3.2017, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček Daňová zostatková cena  automobilu pri jeho vyradení darovaním nie je v zmysle  § 21 ods. 2 písm. f) ZDP uznaným daňovým výdavkom, nakoľko darovaním sa rozumie aj bezodplatné odovzdanie. Zostatková cena vyplývajúca z ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podiel verzus obchodný podielGarancia

20.3.2017, Ing. Martina Mateášová PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Martina Mateášová PhD.; Ing. Ján Mintál Obchodný zákonník rozlišuje pojem „podiel" ( § 61 ObchZ ) a pojem „obchodný podiel" ( § 114 ObchZ ). Podiel je pojmom všeobecnej časti Obchodného zákonníka o obchodných spoločnostiach a vzťahuje sa na všetky typy ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2017Garancia

28.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. januára 2017 nadobúdajú účinnosť odseky 9 až 15 doplnené v § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o účtovníctve"), ktorých znenie rozširuje obsah výročnej správy subjektov verejného ...
celý článok

Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefónArchív

1.4.2014, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Transferové oceňovanie - smernicaGarancia

17.10.2016, Ing. Alica Fisterová, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alica Fisterová; Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Skrátená dokumentácia podľa článku 3 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 Základná dokumentácia podľa článku 4 Usmernenia Ministerstva financií ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚGarancia

6.5.2016, Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ v druhovom členení v stĺpci „ostatné ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie časového rozlíšenia v roku 2016Archív

3.2.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 25/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 28/2017 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 39/2017 Z.z. novela zák. č. 308/1991 Zb. (vyšlo dňa: 24.2.2017 v čiastke č. 20)
  • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 41/2017 Z.z. novela zák. č. 153/2013 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 43/2017 Z.z. novela zák. č. 442/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 45/2017 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 28.2.2017 v čiastke č. 22)
  • 49/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.3.2017 v čiastke č. 23)
  • 51/2017 Z.z. novela zák. č. 264/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2017 v čiastke č. 25)
  • 55/2017 Z.z. o štátnej službe (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)

Anotácie právnych predpisov

SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
5.6.2017 - 30.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu!
17.5.2017 - 19.5.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
27.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
26.4.2017 - 28.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Certifikát IFRS EXPERT
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
4.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu!
22.5.2017 - 23.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
19.4.2017 - 21.4.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
19.4.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
3.4.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: