dnes je 15.4.2024

Input:

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

25.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.2 Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Ing. Jozef Pohlod

Poskytovanie daňového bonusu na deti zo strany zamestnávateľa možno charakterizovať ako určitú formu daňového zvýhodnenia tých rodičov nezaopatrených detí, ktorí dosahujú aktívne zdaniteľné príjmy, teda buď sú zamestnaní a poberajú príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť a poberajú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Poskytovanie daňového bonusu upravujú ustanovenia § 33, § 52zzn, § 52zzp zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V princípe o sumu poskytnutého daňového bonusu sa znižuje vypočítaná daň zo závislej činnosti. Ak suma dane za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovníkovi sumu vo výške tohto rozdielu vyplatí zamestnávateľ v rámci