dnes je 28.11.2023

Input:

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 3. 2024 v súvislosti s prijatím zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev (zákon č. 309/2023 Z. z.)

27.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.1.1 Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 3. 2024 v súvislosti s prijatím zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev (zákon č. 309/2023 Z. z.)

Ing. Ivana Glazelová

Premeny obchodných spoločností a družstiev

Zákonom č. 309/2023 Z. z. bola do slovenského právneho poriadku transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. 11. 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia.

V podmienkach Slovenskej republiky ide o právnu úpravu, ktorú doposiaľ upravoval zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník”).

Právna úprava premien (ako sú po novom označované), bude preto vyňatá z Obchodného zákonníka, a premiestnená do samostatného