dnes je 19.5.2024

Input:

Smernica o určení základu dane podľa zákona o DPH

10.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9.14 Smernica o určení základu dane podľa zákona o DPH

Ing. Monika Minárik


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO): 
 
Názov vnútropodnikovej smernice: Určenie základu dane podľa § 22 zákona o DPH 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:  

Určenie základu dane podľa § 22 zákona o DPH

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje určenie základu dane podľa § 22 zákona o DPH v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Smernica sa riadi zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”).

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa (príjemcu plnenia) alebo od inej osoby, za dodanie tovaru alebo