dnes je 20.4.2024

Input:

Účtovanie licencie softvéru v roku 2024

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.3 Účtovanie licencie softvéru v roku 2024

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR

Počítačový program (softvér) podľa Autorského zákona

V podmienkach slovenskej legislatívy je pojem počítačový program (softvér) (ďalej aj „softvér”) definovaný v § 87 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon”) ako súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení, pričom je chránený podľa Autorského zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie