dnes je 20.3.2023

Input:

Účtovanie predčasného ukončenia leasingu v roku 2023

22.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.2 Účtovanie predčasného ukončenia leasingu v roku 2023

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR

V priebehu trvania leasingových zmlúv môže dôjsť k situácii, keď zmluvné strany zmluvy o operatívnom alebo finančnom prenájme ukončia predmetný vzťah pred dohodnutým termínom.

V praxi predčasné ukončenie prenájmu môže nastať z viacerých dôvodov, napríklad:

  • zničenie majetku,

  • krádež majetku,

  • platobná neschopnosť nájomcu,

  • nesplnenie zmluvných podmienok a pod.

V účtovníctve účtovnej jednotky sa táto skutočnosť musí zachytiť v jej účtovníctve.

Predčasné ukončenie leasingu v podvojnom účtovníctve

Účtovanie operatívneho leasingu u podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, v znení neskorších úprav (ďalej len „opatrenie PÚ”), nie je upravené žiadnym osobitným spôsobom. Z účtovného hľadiska sa