dnes je 29.6.2022

Input:

Zaradenie majetku do odpisových skupín v roku 2022

27.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.1 Zaradenie majetku do odpisových skupín v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod

Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú značný význam v procese finančného hospodárenia podniku – sú dôležitým zdrojom interného financovania z pohľadu účtovnej jednotky. Obdobne odpisy majú významný vplyv aj z pohľadu funkcie štátu na rozpočtovanie príjmov štátu, pretože ovplyvňujú príjem štátneho rozpočtu z dani z príjmov, ktoré platia podnikateľské subjekty. Preto z tohto pohľadu je na odpisy pohľad účtovný a daňový.

Účtovné odpisy sú kategóriou mesačnou. Ich uplatnenie v ekonomických nákladoch spoločnosti je povinnosťou spoločnosti ako účtovnej jednotky podľa zákona o účtovníctve.

Účtovný odpis