dnes je 25.2.2024

Input:

Daň z motorových vozidiel za rok 2022 a platenie preddavkov na daň v roku 2023

20.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.2 Daň z motorových vozidiel za rok 2022 a platenie preddavkov na daň v roku 2023

Ing. Jozef Pohlod

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o dani z MV). Z predmetného zákona vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022 v lehote do 31. januára 2023 v prípade, ak daňovník použil v roku 2022 vozidlo na podnikateľské účely. Daňovníkom môže byť fyzická ako aj právnická osoba.

Predmetom dane je motorové vozidlo, ktoré:

  • je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

  • daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

    • - je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II,
    • - má v osvedčení o evidencii v časti I a II ako držiteľa vozidla zapísanú svoju
Najčítanejšie články
viac článkov