dnes je 25.2.2024

Input:

Daň zaplatená za iného daňovníka

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.2 Daň zaplatená za iného daňovníka

Ing. Jozef Pohlod

Otázka

Čo je daň zaplatená za iného daňovníka? Chápe sa tým daň zaplatená na účet daňového úradu? Kedy je daň zaplatená, keď príde na účet daňového úradu/miestne príslušnému úradu alebo keď zaplatíme napr. daň z nehnuteľnosti prenajímateľovi a on to zaplatí daňovému úradu/miestne príslušnému úradu?

Ak v nájomnej zmluve je uvedené, že sa daň z nehnuteľnosti bude refakturovať ako dodatočné náklady s nájmom, nemôže byť predsa zaplatenie prenajímateľovi považované za „daň zaplatenú za iného daňovníka”, keďže v tom čase ešte daňový úrad/miestne príslušný úrad nemá peňažné prostriedky na účte a eviduje to ako nezaplatené. Ak by prenajímateľ nezaplatil ďalej daň z nehnuteľností, nemôžeme už vôbec hovoriť o dani zaplatenej za iného daňovníka.

Legislatívna úprava:

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní.

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach

Najčítanejšie články
viac článkov