dnes je 25.2.2024

Input:

Daňový bonus na dieťa v roku 2023

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.1 Daňový bonus na dieťa v roku 2023

Ing. Marta Boráková

Daňový bonus na dieťa v roku 2023 je možné uplatniť len na dieťa, ktoré sa v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) považuje za vyživované dieťa. Za vyživované dieťa sa považuje nezaopatrené dieťa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa”), a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov.

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník (rodič dieťaťa), ak ide o nezaopatrené dieťa. Zákon o dani z príjmov sa pri posudzovaní nezaopatreného dieťaťa odvoláva na zákon o prídavku na dieťa. Nezaopatrené dieťa podľa zákona

Najčítanejšie články
viac článkov