dnes je 28.11.2023

Input:

Darovanie akcií zamestnancom organizačnej zložky zahraničného podniku z pohľadu zdaniteľného príjmu zamestnanca a oslobodenia od dane v roku 2023

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.1 Darovanie akcií zamestnancom organizačnej zložky zahraničného podniku z pohľadu zdaniteľného príjmu zamestnanca a oslobodenia od dane v roku 2023

Ing. Jozef Pohlod


Zahraničný subjekt podniká na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky zahraničného podniku. Zahraničný subjekt sa rozhodol darovať zamestnancom organizačnej zložky svoje kmeňové akcie (napr. v hodnote 500 € na osobu). V tejto súvislosti máme otázky:

1. Ide o dar v súvislosti s výkonom závislej činnosti? A stáva sa teda následkom toho predmetom dane (tzn. dodaniť zamestnancovi)? Zahraničný subjekt sa v tomto zmysle považuje za zamestnávateľa, alebo ním je iba organizačná zložka?

2. Predpokladáme, že vzhľadom na charakter tohto nepeňažného plnenia nie je možné aplikovať (ak sa v zmysle bodu 1. teda stáva predmetom