dnes je 15.4.2024

Input:

Darovanie časti nehnuteľnosti - predajne vo vlastníctve SZČO z daňového pohľadu

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.1 Darovanie časti nehnuteľnosti – predajne vo vlastníctve SZČO z daňového pohľadu

Ing. Monika Minárik


Podnikateľ SZČO vlastní nehnuteľnosť – predajňu. Podkrovie vyňal z podnikania a zmenil účel použitia na byt. Polovicu tejto nehnuteľnosti – predajne v roku 2023 daroval darovacou zmluvou 1/2 svojmu synovi. Je to u syna zdaniteľný príjem? Syn si podkrovie prerobil na byt. Musí syn otcovi fakturovať prenájom 1/2 predajne? V prípade otca (SZČO), čo je potrebné urobiť aby to bolo v súlade s daňovými predpismi? Vyfakturovať synovi 1/2 nehnuteľnosti obvyklou cenou? Fakturovať mu prenájom 1/2 bytu?

Legislatívna úprava:

V súlade s § 3 ods. 2 ZDP príjem získaný darovaním, ak ide o dar poskytnutý v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 6 zákona o dani z príjmov, je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby. V nadväznosti na legislatívnu skratku