dnes je 5.12.2021

Input:

Digitalizácia účtovného dokladu od 1.1.2022

28.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.1.1 Digitalizácia účtovného dokladu od 1.1.2022

Ing. Roman Juráš

V súčasnosti je v parlamente novela zákona o účtovníctve, ktorá sa intenzívne zaoberá jeho digitalizáciou. V novele sa tomuto venuje najmä § 33 ZoÚ – Transformácia účtovného záznamu, ktorého platnosť by mala nadobudnúť 1. 1. 2022.

Transformáciou účtovného záznamu sa rozumie zmena podoby účtovného záznamu pri spracovaní účtovného záznamu v účtovnej jednotke, pričom neporušenosť obsahu účtovného záznamu ostáva zachovaná. Zmenou podoby účtovného záznamu je za jedno zmena z listinnej podoby účtovného záznamu na elektronickú podobu účtovného záznamu alebo naopak. Z pohľadu digitalizácie sa zameriame práve na zmenu z listinnej na elektronickú podobu.

Účtovná jednotka môže vykonať transformáciu účtovného záznamu, len ak účtovný záznam je preukázateľný. V súlade so zvoleným spôsobom uchovávania účtovných záznamov účtovná