dnes je 23.1.2020
Input:

DPH ze soukromě najetých kilometrů

6.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

DPH ze soukromě najetých kilometrů

Ing. Zdeněk Kuneš

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Jak postupovat v případě, že se firma rozhodla platit manažerům spotřebu pohonných hmot ze soukromě ujetých kilometrů do hodnoty 5 000Kč za měsíc? Hodnota spotřeby se bude manažerům dodaňovat ve mzdě jako naturální plnění. Jak ale postupovat v případě DPH: máme odvádět i nadále DPH ze soukromých km?

Odpověď

Z hlediska zákona o DPH se jedná o problematiku výpočtu odpočtu daně v poměrné výši.

Z § 75 odst. 3 ZDPH vyplývá, že u majetku, který není dlouhodobým majetkem plátce, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně v plné výši.

Pokud však část přijatého zdanitelného plnění použije pro účely nesouvisející se svými ekonomickými činnostmi, tak tato část přijatého zdanitelného plnění se považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a) ZDPH.

Použitím pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti se podle § 13 odst. 5 ZDPH rozumí mimo jiné použití obchodního majetku pro potřebu zaměstnanců.

Z uvedeného vyplývá, že pokud plátce při nákupu PHM uplatní nárok na odpočet daně a potom tyto PHM použije pro potřebu svých zaměstnanců, jedná se o dodání zboží, u kterého je povinen přiznat daň. Plátce vystaví na tato plnění doklad o použití, základem daně je v tomto případě podle § 36 odst. 6 ZDPH cena obvyklá.