dnes je 25.9.2022

Input:

Hodnotenie daňových subjektov - Index daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.1.1 Hodnotenie daňových subjektov – Index daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022

Ing. Alena Zábojová

Vláda SR na svojom zasadnutí 7. 7. 2021 schválila návrh novely daňového poriadku. Hodnotenie daňových subjektov, teda takzvaný Index daňovej spoľahlivosti, ktorý bol doteraz neverejný, bude verejný.

Tak ako aj doteraz, bude indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov. Navrhovaný index daňovej spoľahlivosti bude transparentným, nezávislým, objektívnym a aplikovateľným hodnotením takýchto daňových subjektov, a to na základe plnenia si ich povinností voči finančnej správe. Takéto hodnotenie bude odrážať to, ako si uvedený daňový subjekt plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku alebo z iných osobitných predpisov, akými sú napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov,