dnes je 28.5.2022

Input:

Inštitút ručenia platiteľa DPH a osobitný spôsob úhrady dane od 1. 1. 2022

12.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9.8 Inštitút ručenia platiteľa DPH a osobitný spôsob úhrady dane od 1. 1. 2022

Ing. Monika Ziškayová

Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO):
 
 
Názov vnútropodnikovej smernice: Inštitút ručenia platiteľa DPH a osobitný spôsob úhrady dane od 1. 1. 2022 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:  

Na zabezpečenie ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a následnej realizácie v podmienkach spoločnosti A, s. r. o., platiteľa dane z pridanej hodnoty (ďalej len „odberateľ“) bola vydaná nasledovná smernica:

Inštitút ručenia platiteľa DPH a osobitný spôsob úhrady dane

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje ručenie platiteľa dane (odberateľa) a osobitný spôsob