dnes je 15.4.2024

Input:

Interná dokumentácia - prevádzka motorových vozidiel

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.33 Interná dokumentácia – prevádzka motorových vozidiel

Ing. Alica Fisterová; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Poradové číslo smernice:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Prílohy:           Útvar/oddelenie/   Meno Dátum Podpis 
prac. zaradenie   
Vypracoval:                   
Pripomienkoval:                   
                    
                    
Schválil:                   Účinnosť internej smernice od:   Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1. 1. 20XX)   
Účinnosť internej smernice do:   Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX) jej účinnosť sa nemusí viazať na účtovné obdobie   

Legislatívna úprava

  • Zákon NR SR 307/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov o podmienkach prevádzky vozidiel