dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k ZDP § 30d Úľava na dani pre registrované sociálne podniky

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.24.2 Komentár k ZDP § 30d Úľava na dani pre registrované sociálne podniky

Ing. Ailina Hanková, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál

§ 30d


(1) Daňovník, ktorý je právnickou osobou a ktorý je verejnoprospešným podnikom podľa osobitného predpisu,120m) si môže uplatniť nárok na úľavu na dani z hospodárskej činnosti120n) vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa osobitného predpisu120o) za zdaňovacie obdobie, v ktorom k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia má priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.

(2) Úľavu na dani podľa odseku 1 v príslušnom zdaňovacom období si môže uplatniť daňovník, ktorý neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30a alebo § 30b a neuplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c a nie je prijímateľom podielu zaplatenej dane podľa § 50.

(3) Daňovník,