dnes je 19.5.2024

Input:

Mikrodaňovník v roku 2024

25.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.2 Mikrodaňovník v roku 2024

Ing. Marta Boráková

Pre určenie statusu mikrodaňovníka u fyzickej aj právnickej osoby je podstatná dosiahnutá výška príjmov (výnosov) v príslušnom zdaňovacom období. Prvýkrát mohla fyzická alebo právnická osoba (FO, PO) získať status mikrodaňovníka za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2021. Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) bol za účelom rozvoja malých a stredných podnikov zavedený inštitút mikrodaňovníka.

Ak FO, ktorá dosiahla za predchádzajúce zdaňovacie obdobie r. 2023 zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce sumu 49 790 eur, mohla za splnenia ostatných zákonom stanovených podmienok získať postavenie mikrodaňovníka. Nielen mikrodaňovník, ale aj daňovník, ktorý nemal