dnes je 28.9.2021

Input:

Ministri financií a guvernéri centrálnych bánk krajín G20 podporujú plán FSB v oblasti udržateľnosti

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministri financií a guvernéri centrálnych bánk krajín G20 na stretnutí v Benátkach komentovali správu o udržateľnosti. V rámci diskusie sa vyjadrili, že vítajú a podporujú program Nadácie pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva s cieľom vypracovať základný globálny štandard vykazovania v rámci dôkladného riadenia a verejného dohľadu, ktorý bude vychádzať z rámca TCFD.

Z ich vyjadrení teda vyplynulo, že pozitívne vnímajú správu FSB o podpore globálne konzistentných, porovnateľných a spoľahlivých finančných informácií súvisiacich s klímou a jej odporúčaní. Zdôrazňujú, že budú pracovať na podpore vykonávania požiadaviek alebo usmernení na zverejňovanie informácií, pričom budú vychádzať z rámca pracovnej skupiny FSB pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD) v súlade s domácimi regulačnými rámcami