dnes je 29.9.2022

Input:

Možnosť žiadať flexibilné formy práce od 1.10.2022

10.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.444 Možnosť žiadať flexibilné formy práce od 1.10.2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dňa 1.10.2022 by mala nadobudnúť účinnosť novela1, ktorou dôjde k transpozícii smerníc EÚ, a to: Smernice 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a Smernice 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EU  

Smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami priznáva právo požiadať o flexibilné formy organizácie práce nielen pracovníkom, ktorí sa starajú o deti v určitom veku (príslušná hranica sa stanovuje minimálne na osem rokov), ale taktiež aj pracovníkom, ktorí poskytujú osobnú opateru alebo podporu na základe vážneho zdravotného dôvodu rodinnému