dnes je 6.2.2023

Input:

Návrh novely zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní od 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024

29.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.1 Návrh novely zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní od 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024

Ing. Alena Zábojová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zámerom návrhu zákona je zavedenie pravidiel v rámci boja proti daňovým únikom, ako aj na zatraktívnenie podmienok podnikania prostredníctvom zákona o dani z príjmov.

Navrhovanou novelou sa implementuje článok 4 Smernice rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie