dnes je 25.2.2024

Input:

Nezdaniteľné časti základu dane daňovníka v roku 2024

15.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.12.1.2 Nezdaniteľné časti základu dane daňovníka v roku 2024

Ing. Ivana Glazelová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením č. 220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2023 zvýšilo sumy životného minima, pričom suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu k 1. júlu 2023 je 268,88 €.

Zmenou životného minima sa zmenia aj nezdaniteľné časti základu dane, t. j. nezdaniteľné časti základu dane:

• na daňovníka podľa § 11 ods. 2 ZDP,

• na manželku/manžela podľa § 11 ods. 3,

• príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu podľa § 11 ods. 8.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

§ 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov – ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý:

a) sa rovná alebo

Najčítanejšie články
viac článkov