dnes je 20.4.2024

Input:

Novela zákona o účtovníctve od 1. 1.2023 a 22. 6. 2023

29.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.1 Novela zákona o účtovníctve od 1. 1.2023 a 22. 6. 2023

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DiplFR

S účinnosťou od 1. januára 2023 a 22. júna 2023 vstupuje do účinnosti zákon č. 407/2022 Z. z., ktorým sa novelizuje (ďalej aj „novela ZoÚ”) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ”).

Novelou ZoÚ sa implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ v oblasti zverejňovania informácií o dani z príjmov určitými podnikmi. Hlavným cieľom je zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú zodpovednosť nadnárodných spoločností, ktoré prekročili určitú veľkosť, a to transpozíciou spoločných pravidiel pre zverejňovanie informácií o dani z príjmov.

V tomto článku uvádzame prehľad najdôležitejších zmien.

Zmeny novely ZoÚ od 1. januára 2023

Pre účtovné jednotky verejnej