dnes je 29.9.2022

Input:

Novela zákona o účtovníctve od 1. septembra 2022

24.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.1 Novela zákona o účtovníctve od 1. septembra 2022

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Od 1. septembra 2022 začína platiť novela zákona o účtovníctve, ktorú parlament schválil ako balík opatrení známych pod názvom Kilečko 2. Ide o zákon č. 249/2022 Z. z. zo 16. júna 2022, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, pričom sa týmto zákonom novelizuje aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Článok III, ktorý sa venuje novelizácii obsahuje 5 bodov, ktoré sa venujú zostavovaniu individuálnej účtovnej závierky podľa IFRS.

K uvedenej novele vydal Odbor daňovej metodiky FR SR informáciu 18/DZPaÚ/2022/I.

Novela zákona sa zaoberá povinnosťou viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, teda podľa IFRS. Doteraz platilo, že všetky účtovné