dnes je 25.9.2022

Input:

Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh od 1. júla 2021

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.4 Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh od 1. júla 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

V súčasnosti prebieha novelizácia zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.

Hlavným zámerom návrhu zákona je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní do vnútroštátnej legislatívy. Cieľom predmetnej smernice je najmä znížiť administratívnu záťaž daňových subjektov, ako i správcov dane a minimalizovať daňové úniky pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie.