dnes je 9.7.2020

Input:

Nová registrace k DPH - nárok na DPH

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.2300.4 Nová registrace k DPH – nárok na DPH

Ing. Ladislav Pitner

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


V 3/2019 jsme založili společnost s r. o. a zaregistrovali nám ji k DPH ke dni 1. 7. 2019, jedná se o nového člena stávající skupiny DPH. Přijaté faktury před datem 1. 7. 2019 jsou následující, řešili jsme možnost uplatnit si nárok:

1. DUZP: 31. 3. 2019 notářské úkony. Jedná se o službu, kde nárok uplatnit podle nás nelze.

2. DUZP: 28. 6. 2019 právní pomoc. Jedná se o službu, kde nárok uplatnit podle nás nelze.

3. DUZP: 30. 6. 2019 razítka. Jedná se o drobný majetek, kde podle nás nárok lze uplatnit, byl ve stavu ke dni registrace.

4. DUZP: 21. 6. 2019 projektová dokumentace. Jedná se o službu, kterou ale aktivujeme do majetku. Lze nárok uplatnit tím, že se služba aktivuje do majetku?

Jedná se o možnost uplatnit nárok na odpočet daně při registraci plátce podle § 79 odst. 1 ZDPH. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se s. r. o. stala plátcem, jsou tyto:

  • přijaté zdanitelné plnění (tedy jak zboží, tak i služba) bylo pořízeno v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se s. r. o. stala plátcem, a

  • toto zdanitelné plnění je ke dni, kdy se s. r. o. stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku.

Z posouzení těchto podmínek a zdanitelných plnění, které uvádíte v dotazu, vyplývá, že názor uvedený v dotazu je v podstatě správný. U zdanitelných plnění uvedených v bodě 1 a 2 již nelze nárok na odpočet při registraci plátce uplatnit (vycházím z předpokladu, že tyto přijaté služby nejsou součástí obchodního majetku), u plnění uvedených pod body 3 a 4 naopak nárok na odpočet daně je (vycházím z předpokladu, že je splněna i podmínka, že k datu, kdy se s. r. o. stala plátcem, byla tato obě přijatá plnění součástí obchodního majetku osoby povinné k dani-plátce).