dnes je 13.8.2022

Input:

Obstaranie skrutkového kompresora z pohľadu účtovníctva v roku 2022

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.1 Obstaranie skrutkového kompresora z pohľadu účtovníctva v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová


Kúpili sme skrutkový kompresor - súčasťou ceny je predloženie záruky na kompresor na 5 rokov. Zaradzujem ho do 2. odpisovej skupiny aj s cenou za predloženú záruku? Celková cena je 17 924 €, z toho záruka 594 €.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Obstarávacia cena a náklady súvisiace s obstaraním, úprava v zákone o účtovníctve a v podvojnom účtovníctve.

§ 25 ods. 6 písm. a) ZoÚ (zákona o účtovníctve) uvádza, že obstarávacou cenou cena sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

§35 ods. 1 postupov účtovania v PÚ/účtovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku/ uvádza – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie