dnes je 13.8.2022

Input:

Odpisovanie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.1 Odpisovanie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová


Chceli by sme Vás poprosiť o informáciu k odpisu súboru hnuteľných vecí.

Spoločnosť by chcela zaradiť samostatné hnuteľné veci, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie (napr. televízory, prípadne monitory...), ktorých hodnota na jeden kus je do 1 700 € (napr. 500 €/1 ks) ako súbor hnuteľných vecí v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Prosíme, aké budú daňové odpisy? Budú sa rovnať účtovným odpisom (ktoré môžu byť napr. 3 roky), pretože ide o súbor drobného hmotného majetku do 1 700 €, alebo tento súbor ako celok zaradíme do príslušnej odpisovej skupiny podľa zákona o dani z príjmov (v tomto prípade odpisová skupina 1) a budeme daňovo