dnes je 25.2.2024

Input:

Odpočet daňovej straty právnickej osoby v roku 2023 v daňovom priznaní za rok 2022

23.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.4 Odpočet daňovej straty právnickej osoby v roku 2023 v daňovom priznaní za rok 2022

Ing. Ivana Glazelová

Daňové straty vykázané za roky 2018 a 2019 je možné odpočítať od základu dane spôsobom platným do 31. 12. 2019. Od základu dane vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v zdaňovacích obdobiach rokov 2018 a 2019 vo výške ¼.

Daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie 2019 odpočítaval daňové straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., pri zostávajúcej časti daňovej straty vykázanej za rok 2018 postupuje od roku 2020 v súlade s § 30 ZDP, t. j. že zvyšnú časť daňovej straty uplatní v rokoch, v ktorých by ich

Najčítanejšie články
viac článkov