dnes je 15.4.2024

Input:

Odpočet daňovej straty v roku 2024 v daňovom priznaní za rok 2023

26.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.1 Odpočet daňovej straty v roku 2024 v daňovom priznaní za rok 2023

Ing. Alena Zábojová

Pravidlá odpočtu daňovej straty

Odpočítanie daňovej straty sa riadi podľa § 30 ods. 1 ZDP. Toto ustanovenie umožňovalo od základu dane odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

Pravidlá pre odpočet daňovej straty sa menili s účinnosťou od roku 2020, odkedy platí, že daňovú stratu je možné odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane), ak nejde o mikrodaňovníka.

Nerovnomerné odpočítavanie (umorovanie) znamená, že ak v jednom