dnes je 29.9.2022

Input:

Podpora v čase skrátenej práce od 1.3.2022

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.443 Podpora v čase skrátenej práce od 1.3.2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dňa 1. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 215/2021 Z. z.”), ktorým bol zároveň novelizovaný Zákonník práce v časti Prekážky na strane zamestnávateľa. O skrátenú prácu1 pôjde v prípade, keď zamestnávateľ nemôže dočasne prideľovať svojim zamestnancom prácu v plnom rozsahu následkom nepriaznivej situácie, ktorej nemohol predísť či ju predpokladať. Aby zamestnanec nemusel pristúpiť k prepúšťaniu, dohodne sa so zamestnancami na skrátení pracovného času, v rámci ktorého bude mať zamestnanec nárok na náhradu mzdy vo výške minimálne 80 %, pričom 60 % zamestnávateľovi poskytne štát. Zamestnanec tak dostane náhradu mzdy vo výške minimálne 80 % priemernej mzdy, čím sa podieľa na čase skrátenej