dnes je 22.7.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 155/2024 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 3/2024 o predkladaní výkazov dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely vykonávania dohľadu

9.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.772 Podrobnosti k oznámeniu č. 155/2024 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 3/2024 o predkladaní výkazov dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely vykonávania dohľadu

JUDr. Renáta Považanová

Dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti plnia oznamovacie a informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov predložením správ, informácií, hlásení a iných informácií Národnej banke Slovenska v pravidelných termínoch alebo v ad-hoc lehotách

} ?>