dnes je 13.8.2022

Input:

Postup pri registrácii týkajúci sa subjektov podliehajúcich spotrebnej dani podľa zákona o správe daní v roku 2022

29.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Postup pri registrácii týkajúci sa subjektov podliehajúcich spotrebnej dani podľa zákona o správe daní v roku 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov daňový subjekt, ktorý sa registruje u správcu dane podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, je povinný predložiť správcovi dane žiadosť o