dnes je 13.8.2022

Input:

Postupy pri uplatňovaní odpisu ako daňového výdavku v roku 2022

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Postupy pri uplatňovaní odpisu ako daňového výdavku v roku 2022

Ing. Dušan Preisinger

Na úvod je potrebné uviesť, že daňovník nie je povinný odpisy a iné výdavky účtovne zaevidovať do daňových výdavkov (účtovanie je právom daňovníka, nie jeho povinnosťou). V prípade, že daňovník má vyššie daňové výdavky ako zdaniteľné príjmy, má možnosť niektoré výdavky nezahrnúť do účtovníctva. Je potrebné uviesť, že v prípade, ak tieto výdavky neuplatní v príslušnom účtovnom období, nemôže ich uplatniť v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Názor autora: Možnosť nezahrnúť do účtovníctva daňové výdavky v prípade, že celkové daňové výdavky sú vyššie ako zdaniteľné príjmy ovplyvňuje základ dane; ide o významnú účtovnú informáciu pri komunikácii s komerčnou bankou v prípade požiadavky o krátkodobý prevádzkový úver - zdrojom splácania úveru je disponibilný zisk; v tejto