dnes je 29.9.2022

Input:

Potrebné pracovné podmienky a oznamovacia povinnosť zamestnanca

5.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.421 Potrebné pracovné podmienky a oznamovacia povinnosť zamestnanca

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Na základe Čl. 3 Základných zásad Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. (ZP) sú zamestnávatelia povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie. Na túto generálnu prevenčnú povinnosť nadväzuje notifikačná povinnosť zamestnanca. Podľa tretej vety § 178 ods. 2 ZP ak zamestnanec zistí, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť to vedúcemu zamestnancovi. Forma oznámenia nie je predpísaná; zamestnanec tak môže urobiť ústne alebo písomne, vrátane elektronickej pošty. Nedostatky v pracovných podmienkach je možné oznámiť iba bezprostredne nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, ktorý zamestnancovi ukladá