dnes je 20.3.2023

Input:

Práca z domu a nárok na zabezpečenie stravovania

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.568 Práca z domu a nárok na zabezpečenie stravovania

Bc. Monika Gajdošová

Posledné dva roky čoraz viac zamestnávateľov umožňuje svojim zamestnancom pracovať z domu formou domáckej práce, telepráce alebo tzv. home office. Domácku prácu a teleprácu definuje § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Pojem home office priamo v zákone nenájdeme, ale môžeme ho definovať ako príležitostný výkon práce z domu.

V súvislosti s narastajúcim počtom zamestnancov pracujúcich z domu sa zamestnávatelia stretávajú s rôznymi otázkami a nejasnosťami v súvislosti s právami a povinnosťami týchto zamestnancov. Jednou z hlavných otázok je aj povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancom pracujúcim z domu.

U zamestnancov pracujúcich formou domáckej práce, telepráce či home office sa pri posudzovaní podmienok nároku na zabezpečovanie stravovania postupuje rovnako ako u ostatných zamestnancov.