dnes je 14.7.2020

Input:

Práce při sklizni obilí - DPH

14.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce při sklizni obilí – DPH

Ing. Zdeněk Kuneš

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Je sklizeň obilí práce spojená s nemovitostí dle § 10 ZDPH, zákona o DPH?

Odpověď

Podle § 10 zákona o DPH je místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci místo, kde se nemovitá věc nachází.

Podle nařízení Rady č. 282/2011 Sb., čl. 31a se za služby vztahující se k nemovité věci považují služby, které mají dostatečně přímou souvislost s danou nemovitou věcí. Těmito službami jsou podle čl. 31a odst. 2 písm. e) nařízení Rady práce na pozemku, včetně zemědělských služeb, jako je orba, setí, zavlažování a hnojení.

Z uvedeného vyplývá, že pokud jsou služby sklizně obilí provedeny v přímé souvislosti s nemovitou věcí, považují se za službu vztahující se k nemovité věci.