dnes je 10.5.2021

Input:

Pracovný pomer na dobu určitú počas pandémie COVID-19

19.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.249 Pracovný pomer na dobu určitú počas pandémie COVID-19

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Počas krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 sú zamestnanci s pracovným pomerom na dobu určitú obzvlášť ohrozenou skupinou pri „prepúšťaní” (nepredĺžení pracovnej zmluvy na neurčitý čas). S cieľom udržania pracovných miest a predchádzania nárastu nezamestnanosti je na prechodnú dobu umožnené predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec § 48 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Podľa § 252o ZP pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť uplynutím dohodnutej doby v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, pri ktorom nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, pri ktorom nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v