dnes je 25.9.2022

Input:

Pravidlá pre reverzný hybridný subjekt od 1.1.2021

23.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.2 Pravidlá pre reverzný hybridný subjekt od 1.1.2021

Ing. Peter Horniaček

§ 17j, § 3 ods. 1 písm. e) a f) ZDP

Legislatívna úprava reverzného hybridného subjektu v § 17j ods. 1 ZDP spočíva zjednodušene v tom, že príjmy (výnosy) pripadajúce na zahraničných (nerezidentných) spoločníkov spĺňajúcich kritérium 50 % a viac vo vzťahu k transparentným spoločnostiam, by boli zdaňované na úrovni tejto transparentnej spoločnosti sadzbou dane platnou pre daň z príjmov právnických osôb vo výške 21 %, ak tieto príjmy (výnosy) nerezidenta nie je možné zdaniť prostredníctvom stálej prevádzkarne podľa § 16 ods. 3 ZDP, alebo podľa § 16 a príjmy (výnosy) nebudú zdanené ani v štáte rezidencie nerezidenta, ani v zahraničí.

Veľmi zjednodušene povedané, aj príjmy zahraničného spoločníka v. o. s. môžu byť zdanené na úrovni v. o. s. obdobne, ako sa zdaňujú príjmy (výnosy) komanditistu komanditnej