dnes je 29.9.2022

Input:

Prechod na inú formu zamestnania od 01.10.2022

23.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.442 Prechod na inú formu zamestnania od 01.10.2022

JUDr. Andrej Poruban,PhD.

S účinnosťou od 01.10.2022 sa navrhuje doplniť Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. o novú povinnosť zamestnávateľa. Ten bude podľa §49b povinný poskytnúť písomnú (t.j. v listinnej podobe) odôvodnenú odpoveď do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti o prechod na pracovný pomer na neurčitý čas alebo na ustanovený týždenný pracovný čas. Žiadosť môže byť písomná, ústna i elektronická. Požiadať a právo na odpoveď bude patriť zamestnancovi s pracovným pomerom na určitú dobu alebo s pracovným pomerom na kratší pracovný čas pri súčasnom splnení dvoch podmienok: i/ pracovný pomer trvá viac ako šesť mesiacov a ii/ uplynula skúšobná doba (ak bola dohodnutá). Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na každú ďalšiu žiadosť podanú najskôr po uplynutí 12 mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti. Ak aj je forma