dnes je 28.9.2021

Input:

Predmet dane z poistenia v roku 2021

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.1.3 Predmet dane z poistenia v roku 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku. Predmetom dane nie je zaistenie.

Umiestnené je v tuzemsku, ak sa poistené nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú, okrem tovaru v obchodnej preprave, nachádzajú v tuzemsku, alebo ak sa poistenie vzťahuje na akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý je alebo má byť evidovaný v príslušnom registri vedenom v tuzemsku, ako aj ak poistník uzavrel v tuzemsku poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou sú poistené poistné riziká spojené s cestovaním alebo s dovolenkou, nehľadiac na poistné odvetvia.

Taktiež, ak ide o iné prípady a poistník má v tuzemsku obvyklý pobyt, alebo