dnes je 7.2.2023

Input:

Prehľad zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za rok 2022

20.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.3 Prehľad zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za rok 2022

Ing. Jozef Pohlod

V roku 2021 a 2022 bolo schválených viacero noviel dotýkajúcich sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktoré sú dôležité pri jeho uplatňovaní za zdaňovacie obdobie roka 2022, pričom najvýznamnejšími zmenami v oblasti zdaňovania fyzických a právnických osôb boli tieto nasledovné zmeny:

Novela zákona č. 416/2021 Z. z. – účinnosť od 1. 1. 2022 sa dotkla samostatne zárobkovo činných osôb v oblasti uplatňovania daňových výdavkov spojených so zabezpečením stravovania. V ustanovení § 19 ods. 2 písm. p) ZDP sa slová „vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených” nahrádzajú slovami „daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku,