dnes je 25.2.2024

Input:

Preklad štandardov IFRS S1 a IFRS S2 sú dostupné vo francúzskom jazyku

12.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 30. januára 2024 Nadácia IFRS vydala francúzsky preklad štandardov IFRS S1 Všeobecné požiadavky na zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s udržateľnosťou a IFRS S2 Zverejnenia súvisiace s klímou.

V štandarde IFRS S1 sa stanovujú všeobecné požiadavky s cieľom požadovať od účtovnej jednotky, aby zverejňovala informácie o svojich rizikách a príležitostiach súvisiacich s udržateľnosťou, ktorú sú užitočné pre primárnych používateľov finančných výkazov na všeobecné účely pri rozhodovaní o poskytovaní zdrojov účtovnej jednotke.

Štandard IFRS S2 stanovuje požiadavky na identifikáciu, meranie a zverejňovanie informácií o rizikách a príležitostiach súvisiacich s klímou, ktoré sú užitočné pre primárnych používateľov finančných výkazov na všeobecné účely pri rozhodovaní o poskytovaní zdrojov účtovnej jednotke.

Najčítanejšie články
viac článkov