dnes je 25.2.2024

Input:

Prenájom motorového vozidla a uplatňovanie pohonných hmôt do nákladov v roku 2023

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.2 Prenájom motorového vozidla a uplatňovanie pohonných hmôt do nákladov v roku 2023

Ing. Monika Ziškayová

Otázka

Firma A má osobné auto v majetku firmy. Firma A prenajíma firme B toto osobné auto a vystavuje faktúru za prenájom mesačne. Majiteľ firmy A je zamestnaný vo firme B. Môže si firma A účtovať do nákladov pohonné hmoty aj s DPH, ktoré kupuje na prevádzku auta vo firme B?

Legislatívna úprava:

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) je daňovým výdavkom výdavok (náklad):

• na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov daňovníka,

• preukázateľne vynaložený daňovníkom,

• zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Platiteľ dane z pridanej hodnoty si v zmysle § 49 až § 51 zákona č. 222/2004 Z.

Najčítanejšie články
viac článkov