dnes je 29.6.2022

Input:

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH

16.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.95 Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH

Ing. Ján Mintál

§ 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane

(12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

j) dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu,28db) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.28db)


Slovenská stavebná spoločnosť ABC, s. r. o. je registrovaná ako platiteľ DPH v zmysle § 4 zákona o DPH. Táto spoločnosť vykonala inštaláciu odkvapových žľabov a odkvapových rúr na výstavbe polyfunkčného objektu na území SR slovenskému podnikateľovi XY, ktorý nie je registrovaným platiteľom DPH. Stavebné práce boli ukončené a odovzdané podnikateľovi XY dňa 18. mája 2022. Akému režimu DPH podliehajú uvedené práce?

Mechanizmus