dnes je 19.6.2024

Input:

Príklad na výpočet nemocenského u živnostníka pri dočasnej PN v roku 2024

17.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.808 Príklad na výpočet nemocenského u živnostníka pri dočasnej PN v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Živnostník Ján podniká už viac ako 10 rokov, pričom platí povinné sociálne odvody nepretržite od 1.7.2014. Dňa 5.3.2024 ochorel a jeho ošetrujúci lekár mu vystavil elektronickú PN. Dočasná PN trvala až do 25.3.2024. Pán Ján je poctivý, nemá žiadne nedoplatky na sociálnych odvodoch a nepriaznivý zdravotný stav si nespôsobil užívaním alkoholu či návykových látok. Vymeriavací základ na nemocenské poistenie bol v roku 2023 v sume 16 800 eur.

Určenie rozhodujúceho obdobia – nemocenské poistenie trvá nepretržite od roku 2014, tzn. rozhodujúcim obdobím je kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky - t. j. 1.1.2023 do 31.12.2023

Určenie DVZ – sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu na nemocenského